Kloak og belægningsarbejde

Grundejerforeningen Christiansgave.

Scandico Byg har gennem de sidste 2 – 3 år udført en del arbejdsopgaver for grundejerforeningen så som:

  • Etablering af brønde, renovering af brønde og kloakledninger.
  • Montering af rottespær.
  • Flisebelægninger og asfaltering.

Når vi har valgt – og fortsat vil vælge – Scandico Byg til at udføre diverse arbejdsopgaver i grundejerforeningen, er det fordi vi har den største tillid til at arbejdet bliver udført i bedste kvalitet og til vores fulde tilfredshed.

Grundejerforeningen Christiansgave, v/ Mogens Olsen