Nedsivningsanlæg

Et nedsivnings anlæg består typisk af følgende:

Bundfældningstank med 3 kamre, med indbygget pumpe.
Trykledning fra bundfældningstank til fordelerrør
2 x 16 meter, fordeler rør til fordeling af spildevand.

Prisen for en almindelig husstand er typisk omkring 55.000 kr. inkl. moms.

Fordelene ved et nedsivnings anlæg:

Renser i SOP renseklasse.
Et nedsivningsanlæg er enkelt i drift
Lavt strømforbrug
Billigt i etablering
De fleste steder kan vi etablere nedsivningen i for eksempel græsplænen, så er der kun et enkelt dæksel synligt fra tanken.
Pumpen i pumpebrønden / 3-kammer-tanken kan udstyres med alarm, så du kan se inden i huset hvis der skulle være driftsstop

Ulemper ved nedsivnings anlæg:

Der er nogle ufravigelige afstands krav til fx. drikkevandsboringer, se nedenstående.
Jorden kan være uegnet til nedsivning. Kan klares med opbygning af en mile, dog vil den være synlig i haven.

Afstandskrav, bl.a.:

min. 300 m til drikkevandsboring.
min. 150 m til anden vandboring, hvor begge kan nedsættes til 75 m hvis a) boringen forsyner mindre end 10 ejendomme og b) de hydro-geologiske forhold viser at nedsivningen ikke forurener.
min. 25 m til, sø, hav, vandløb, markdræn og moser.
min. 1 m dog helst 2,5 m til højeste grundvandsstand.

Udover de ovenfor nævnte ufravigelige afstandskrav, bør nedsivningsanlægget overholde nedenstående vejledende afstandskrav:

5 m til bygninger og skel
5 m til sø, hav, vandløb (efter § 14 – kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse)
25 m til skrænter, der er stejlere end 250 ‰
25 m til grøfter i vej
50 m til andet nedsivningsanlæg
5 m til faskine
5 m til større træer

Ønsker du at få et tilbud på et nedsivnings anlæg til dit hus/sommerhus, så brug kontakt os her i højre side.